Kto reprezentuje interesy frankowiczów 

Kto reprezentuje interesy frankowiczów

Kto reprezentuje interesy frankowiczów – frankowicze to osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) w czasie, gdy kurs wymiany CHF do złotego był korzystny. Kredyty te były popularne w Polsce w latach 2000-2010, ponieważ oferowały niższe oprocentowanie niż kredyty hipoteczne w złotych. Wiele osób decydowało się na takie kredyty, ponieważ wydawało się, że są bardziej opłacalne.

Jednak w 2008 roku światowy kryzys finansowy spowodował znaczne osłabienie złotego w stosunku do franka szwajcarskiego, co spowodowało wzrost rat kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Wiele osób, które zaciągnęły takie kredyty, zaczęło mieć problemy ze spłatą rat, ponieważ ich wysokość znacznie wzrosła.

Syndromem frankowicza nazywa się problem osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i mają trudności ze spłatą rat po wzroście kursu wymiany. To bardzo trudna sytuacja dla frankowiczów, którzy zmuszeni są płacić znacznie wyższe raty niż planowali.

Żądania frankowiczów

Frankowicze, którzy mają problemy ze spłatą kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, mogą dochodzić swoich praw w sądach. Najczęściej podejmowanym działaniem jest składanie pozwów zbiorowych przeciwko bankom, które udzielały kredytów w walutach obcych.

W ramach pozwów zbiorowych frankowicze poprzez kancelarie frankowe, takie jak GRYF – kancelaria frankowa, domagają się m.in.:

  1. Stwierdzenia nieważności klauzul abuzywnych – banki często stosowały w umowach kredytowych klauzule uznawane za abuzywne przez sądy, np. klauzule dotyczące określenia kursu wymiany CHF, prowizji czy marży.
  2. Zwrotu nadpłat – w wielu przypadkach frankowicze wpłacili bankom więcej niż wynikało z umów kredytowych. Mogą zatem dochodzić zwrotu nadpłat.
  3. Restrukturyzacji kredytów – frankowicze mogą domagać się zmiany umów kredytowych, np. zmiany kursu waluty czy też obniżki oprocentowania kredytu.
  4. Odszkodowania za poniesione szkody – frankowicze mogą dochodzić odszkodowań za szkody poniesione w wyniku złej praktyki bankowej, np. w wyniku stosowania klauzul abuzywnych.

W ostatnich latach sądy coraz częściej uznają, że banki stosowały klauzule abuzywne w umowach kredytowych i nakazują bankom zwrot nadpłat oraz dokonanie zmian w umowach. Jednak każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego też ostateczna decyzja należy do sądu.

Kto reprezentuje interesy kredytobiorców we frankach

Interesy kredytobiorców we frankach szwajcarskich są reprezentowane przez różne organizacje i stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to GRYF – kancelaria frankowa oraz:

  1. Stowarzyszenie “Stop Bankowemu Bezprawiu” – organizacja, która powstała w 2012 roku i skupia osoby mające problemy ze spłatą kredytów walutowych, w tym frankowych. Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz ochrony praw kredytobiorców oraz prowadzi kampanie informacyjne dotyczące problemów związanych z kredytami hipotecznymi.
  2. Stowarzyszenie Kredytu Hipotecznego Prorsum – organizacja, która działa od 2010 roku i reprezentuje interesy kredytobiorców hipotecznych, w tym frankowych. Prorsum prowadzi szkolenia i warsztaty dla kredytobiorców oraz podejmuje działania na rzecz zmiany przepisów dotyczących kredytów hipotecznych.
  3. Federacja Konsumentów – organizacja, która zajmuje się ochroną praw konsumentów i reprezentuje ich interesy w różnych sprawach, w tym w przypadku kredytów hipotecznych. Federacja prowadzi także kampanie informacyjne dotyczące problemów związanych z kredytami hipotecznymi.

W Polsce istnieje także Rzecznik Finansowy, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi, w tym bankami udzielającymi kredytów hipotecznych.

Czy warto skorzystać z pomocy

Kto reprezentuje interesy frankowiczów
Kto reprezentuje interesy frankowiczów

Decyzja o skorzystaniu z pomocy prawnika zależy wyłącznie od sytuacji konkretnego frankowicza. W przypadku, gdy kredytobiorca ma problemy ze spłatą rat kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, może być korzystne skorzystanie z pomocy prawnika, który posiada doświadczenie w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

Prawnicy specjalizujący się w sprawach kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich mogą pomóc kredytobiorcom w negocjacjach z bankami, w uzyskaniu zwrotu nadpłat lub w restrukturyzacji kredytu. Mogą także pomóc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia przez banki przepisów prawa.

Warto jednak pamiętać, że usługi prawnicze są zwykle płatne, a koszty takiej pomocy mogą być znaczne. Dlatego też przed skorzystaniem z pomocy prawnika warto dokładnie rozważyć sytuację finansową i możliwości korzystania z innych form pomocy, takich jak konsultacje z doradcą kredytowym czy też konsultacje z organizacjami reprezentującymi interesy frankowiczów.

Frankowicze wygrywają w sądzie

w ostatnich latach frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach sprawy dotyczące kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Wynika to między innymi z uznania przez sądy, że niektóre klauzule stosowane w umowach kredytowych były abuzywne lub niezgodne z prawem. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a wynik procesu zależy od konkretnej sytuacji oraz umowy kredytowej.

W podsumowaniu

Wraz z kryzysem finansowym, wartość franka szwajcarskiego znacznie wzrosła, co spowodowało, że wiele osób zaciągających kredyty w tej walucie zaczęło mieć problemy ze spłatą zobowiązania. Odfrankowienie kredytu ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia przez osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, poprzez przeliczenie zobowiązania na kwotę w złotówkach, co ma zmniejszyć wysokość miesięcznych rat kredytowych.

Warto zaznaczyć, że proces odfrankowienia kredytu jest skomplikowany i może wiązać się z różnymi kosztami, dlatego przed podjęciem decyzji o odfrankowieniu, warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową i skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym.