Kiedy warto ogłosić upadłość

Kiedy warto ogłosić upadłość

Kiedy warto ogłosić upadłość, a kiedy lepiej tego nie robić? W teorii prawie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jeśli nie spłacasz swoich długów przez trzy miesiące, możesz złożyć wniosek o upadłość. W przeciwieństwie do upadłości firmy, czy nawet upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej, nie musimy przechodzić przez długie i skomplikowane procedury. Pozostaje jednak pytanie, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawsze leży w naszym interesie? Odpowiadamy.

Zasady upadłości konsumenckiej

Osoba fizyczna, która nie spłaca swoich długów przez trzy kolejne miesiące, może ogłosić upadłość konsumencką https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne. Oznacza to, że nie ma wystarczającej ilości gotówki na spłatę długów. Tutaj ustawodawcy utrwalili jego upadłość. Nie są to przejściowe problemy finansowe, na przykład spowodowane nieotrzymaniem wypłaty w terminie. Nie ma również znaczenia, jaki jest powód bankructwa danej osoby. Do niedawna bankructwa były wynikiem zdarzeń losowych, takich jak utrata pracy. Choroba może również doprowadzić do bankructwa. Niedopuszczalne jest jednak, aby ktoś, kto sam jest niewypłacalny, ogłaszał upadłość konsumencką.

Brak wiązania końca z końcem, mnóstwo pożyczek czy kredytów – to dyskwalifikuje potencjalnego bankruta. Dziś jednak nie ma znaczenia, jak doszło do bankructwa. Sama procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest skomplikowana. Na przykład ogłoszenie upadłości firmy jest znacznie trudniejsze. Wystarczy wystąpić do sądu. Specjaliści, którzy pracują w biurach upadłości konsumenckich, mogą pomóc w przygotowaniu się do tego. Następnie sąd postępuje i wyznacza syndyka, który sprzeda nasze aktywa i spłaci wierzycieli. Czasami nasze długi można umorzyć w całości. Dzieje się tak, gdy nie mamy żadnych aktywów do sprzedaży.

Zalety upadłości konsumenckiej

Kiedy warto ogłosić upadłość
Kiedy warto ogłosić upadłość

Upadłość konsumencka ma fundamentalną zaletę. Cóż, może wyciągnąć cię z długów. Tak, musimy spłacać naszych wierzycieli najlepiej, jak potrafimy, ale po zrobieniu tego jesteśmy wolni od długów. Co więcej, upadłość daje możliwość wydłużenia terminów spłaty. Spłat wierzycieli dokonuje syndyk, który z kolei reguluje nasze długi. Dzięki temu mamy czyste sumienie, a także możemy cieszyć się brakiem monitów o zaległości. Żaden wierzyciel nie ma prawa żądać od nas wcześniejszej spłaty. Jeśli ma zastrzeżenia, musi je zgłosić bezpośrednio syndykowi lub sądowi.

Cały proces dzieje się obok nas, mimo że dotyczy nas bezpośrednio. Upadłość konsumencka dotyczy zatem osób, które mają długi i nie są w stanie ich spłacić. Jeśli nie wiemy w jakiej kolejności spłacić wierzycieli, dobrym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. W niektórych przypadkach nie musimy spłacać wszystkich wierzycieli. Cóż, spłacamy, dopóki nasze aktywa nie wystarczą. Reszta długu została w zasadzie umorzona. Co ważne, wierzyciele nie mają prawa domagać się spłaty umorzonych długów. Kancelaria prawna zajmująca się upadłością konsumencką może pomóc w ogłoszeniu upadłości. Jeśli nie wiesz, jak postępować ze złożeniem pozwu, warto skonsultować się z prawnikiem. Jednak wszelkie formalności możemy również załatwić sami.

Kiedy upadłość konsumencka się opłaci?

Kiedy wpadamy w cykl kredytowy, powinniśmy myśleć o bankructwie. Oznacza to, że używamy jednego długu, aby spłacić inny. Upadłość jest również dobrym pomysłem, jeśli nie zapanujemy nad naszym zadłużeniem. Często decyzję podejmują umierający lub śmiertelnie chorzy, aby nie zostawiać długów bliskim. Upadłość konsumencka jest bardzo opłacalna, jeśli nie posiadamy zbyt wiele własnego majątku. Wtedy syndyk nie ma nic do spieniężenia i nie pozbawi nas wartościowych rzeczy. Gdy chcemy rozpocząć nowe życie bez długów, powinniśmy rozważyć ogłoszenie upadłości.

Kiedy konsumenci zbankrutują i nie będą spłacać?

Upadłość konsumencka nie zawsze jest opłacalna. Tak jest na przykład wtedy, gdy posiadamy ważne aktywa. Wtedy syndyk zabierze większość, poza oczywiście ustawowym majątkiem. Jeśli nasze długi nie są zbyt wysokie, lepiej nie ogłaszać upadłości. Może sami damy radę go spłacić, a wierzyciele zgodzą się na wydłużenie terminu spłaty. Upadłość konsumencka nie dotyczy osób, które chwilowo nie mają środków na spłatę zadłużenia. Na przykład powodem może być bezrobocie. Jeśli jednak przewidujemy duży napływ gotówki, lepiej poczekać i samemu spłacić wierzycieli.

Ryzyko bankructwa konsumenckiego polega na tym, że w przyszłości trudniej będzie nam uzyskać kredyty lub pożyczki. Dlatego młodzi ludzie planujący zakup mieszkania, domu itp. powinni poczekać. Lepszym rozwiązaniem byłoby samodzielne spłacanie wierzycieli.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl