Jak zostać mediatorem sądowym?

Jak zostać mediatorem sądowym?

Jak zostać mediatorem sądowym? Uważasz, że masz smykałkę do rozwiązywania rozmaitych konfliktów? Chcesz pomagać ludziom? Np. w sprawach dotyczących rozwodów? W takim razie możesz spróbować zostać stałym mediatorem sądowym.

Co można dzięki temu uzyskać?

Jeśli będziesz stałym mediatorem sądowym, to na pewno zwiększy się Twoja liczba obowiązków. M.in. będziesz pomagał w rozwiązywaniu rozmaitych konfliktów, które zostaną Ci zlecone przez konkretne sądy. Warto dodać, że do mediacji sądowej nie można oczywiście nikogo zmusić. Odbywa się ona tylko wtedy, jeśli np. małżonkowie chcą w ten sposób spróbować się pogodzić. Czasami same sądy przekonują do tego rozwiązania (ale nie mogą nikogo postawić przed faktem dokonanym) – jeśli przedstawiciele tych instytucji widzą, że dobrze przeprowadzona mediacja sądowa może przynieść zamierzone skutki (np. wycofanie pozwu rozwodowego).

Warto dodać, że mediator sądowy zajmuje się nie tylko zagadnieniami typowo sądowymi. Czasami jest proszony o pomoc w aspekcie rozwiązywania np. konfliktów firmowych. Tak samo, jak sporów osób fizycznych. Czyli np. dwóch sąsiadów, którzy od lat się ze sobą nie dogadują, ale chcą to zmienić, może spróbować skorzystać z pomocy takiego fachowca.

Stały mediator: jakie są wymagania?

Formalności na tej płaszczyźnie możesz załatwić na wiele sposobów. Osobiście (w konkretnym sądzie), przez internet (elektronicznie) albo listownie. Jakie są tutaj wymagania? O wpisanie na listę stałych mediatorów sądowych mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Na podstawie artykułu 11 – zawartego w Kodeksie Cywilnym – można wywnioskować, że nabywa się ją w momencie uzyskania pełnoletności. Co jeszcze jest ważne? Pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 12 KC) nie posiadają zaś osoby, które nie ukończyły 13. lat. Tak samo, jak ludzie całkowicie ubezwłasnowolnieni. Jakiej są tutaj jeszcze warunki? Trzeba korzystać z pełni praw publicznych.

Co ważne, mediatorem sądowym może być tylko osoba, która ukończyła minimum 26 lat. Sprawdzane jest także to, czy dany kandydat np. nie był karany za żadne przestępstwa. Jakie inne umiejętności są wymagane? To oczywiście swobodne, płynne posługiwanie się językiem polskim. Aby zostać wpisanym na stałą listę osób wykonujących ten zawód, należy też posiadać wiedzę i umiejętności w ramach prowadzenia rozmaitych mediacji. Jeśli zatem możesz pochwalić się np. ukończonymi studiami w tym kierunku albo kursami, to warto przedstawić skany takich dokumentów. Nie da się ukryć, że wtedy masz o wiele większe szanse na to, by potem rzeczywiście od czasu do czasu pracować w tym zawodzie.

Jak krok po kroku załatwić formalności?

Jak zostać mediatorem sądowym?
Jak zostać mediatorem sądowym?

Na początku należy wybrać odpowiedni sąd okręgowy. Pamiętaj, by złożyć wniosek do prezesa tej instytucji. Kieruj się tym, gdzie potem będziesz prowadził swoje działania mediacyjne zmierzające do rozwiązania konkretnych konfliktów. Niestety, jest tutaj trochę „papierologii”. Musisz zatem pobrać stosowne wnioski, a następnie wypełnić je i wysłać pod wskazany adres.

Jakie dokumenty są tutaj kluczowe? To przede wszystkim wniosek o wpis na listę stałych mediatorów. Nie zapominaj o oświadczeniach. M.in. dotyczących tego, że masz pełną zdolność do czynności prawnych. Ważny jest także dokument potwierdzający korzystanie z praw publicznych.

Aby mieć szansę na uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych, należy przesłać oświadczenie, że nie jesteś ani oskarżony, ani podejrzany o rozmaite przestępstwa. Chodzi o te ścigane z oskarżenia publicznego. Tak samo, jak o przestępstwa skarbowe. Na dodatek do głównego wniosku należy dodać dokumenty potwierdzające, że masz minimum 26 lat, znasz język polski i uiściłeś opłatę skarbową. To tylko 10 PLN. Nie zapominaj o papierach, które potwierdzą to, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia mediacji sądowych.

Co dzieje się dalej?

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami powinien zawierać wszystkie niezbędne papiery. Jeśli wystąpią jakiekolwiek braki formalne, to zostaniesz wezwany po to, aby je jak najszybciej uzupełnić. Ile trzeba czekać na decyzję prezesa sądu okręgowego? Niestety, trzeba uzbroić się w cierpliwość. W końcu decyzja jest przesyłana (na wskazany adres zamieszkania) w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i dokumentów. Jeśli dany sąd okręgowy zdecyduje, że jednak Cię nie wpisze na listę stałych mediatorów, to możesz ubiegać się o zwrot 10 PLN (koszt opłaty skarbowej).

Nie zgadzasz się z decyzją? Uważasz, że nadajesz się do prowadzenia mediacji sądowych rozmaitych konfliktów? W razie czego możesz się odwołać do prezesa (tym razem sądu apelacyjnego). Ile masz na to czasu? Odwołanie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymasz odmowną decyzję (o braku wpisania na listę stałych mediatorów sądowych).

Kiedy nie można zostać mediatorem sądowym?

Np. osoby mające mniej niż 26 lat. Tak samo, jak ludzie, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. Warto dodać, że mediatorem sądowym nie zostanie też sędzia, który aktualnie pracuje w tym zawodzie. Jak jednak chodzi o sędziego w stanie spoczynku, to nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań.

 

Konrad Gutowski mediator
ul. Wyszyńskiego 14
70-200 Szczecin
695 319 011
www.gutowski-mediator.pl